Pamokų laikas

  1.  8.00 - 8.45
  2.  8.50 - 9.35
  3.  9.45 - 10.30
  4.  10.45 - 11.30
  5.  11.55 - 12.40
  6.  12.50 - 13.35
  7.  13.45 - 14.30
  8.  14.35 - 15.20
 

Kontaktai

  V.Kudirkos g. 33, 

  LT-71124 Šakiai

 

  Raštinės tel.
  (8 345) 60176
  

  gimnazija@ziburys.sakiai.lm.lt

Naudingos nuorodos

Norint pamatyti šį turinį jums reikalinga naujausia JavaScript ir Flash grotuvo versija.

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

 

 

Elektroninis dienynas

Šakių autobusai

aikos logo


 

  Mokinių ugdymo karjerai tikslas - padėti moksleiviams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t.y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

 

   Šakių „Žiburio“ gimnazijos ugdymo karjerai koordinacinė grupė:

 1. Ligita Kajackienė – karjeros koordinatorė, socialinė psichologė;
 2. Žaneta Pratusevičienė – karjeros koordinatorė, bibliotekos vedėja;
 3. Irena Piečiukaitienė – direktorės pavaduotoja ugdymui;
 4. Birutė Bendoraitienė – klasių vadovų  metodinės grupės pirmininkė;
 5. Aušra Jakavičienė – psichologė;
 6. Daiva Palukaitienė – ekonomikos mokytoja.

 

Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis su kiekvienu specialistu individualiai.

 

Karjeros koordinatoriai gimnazijoje:

 

 • Konsultuoja karjeros ir mokymosi klausimais;
 • padeda išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, priimti sprendimus, susijusius su karjeros ar mokymosi pasirinkimais;
 • padeda suderinti ugdymo planą, pasirinkti mokomuosius dalykus, atsižvelgiant į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
 • moko rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • teikia naujausią informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas taisyklėmis bei mokymo programomis;
 • informuoja, kur galima mokytis, baigus I ir II gimnazijos klases;
 • supažindina su kintančiu darbo pasauliu, su mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • moko susidaryti karjeros planą;
 • teikia informaciją tėvams;
 • rengia medžiagą klasių valandėlėms;
 • veda karjeros pamokas, užsiėmimus, karjeros seminarus;
 • organizuoja susitikimus su kitų mokymo įstaigų atstovais;
 • organizuoja susitikimus su įvairių profesijų atstovais, rengia išvykas į įstaigas, įmones.